01 Dům s hodinami, vršovický panelák
Transformace práce


 

Do roku devadesát v Praze neexistovaly soukromé kanceláře nebo studia. Veškerou výstavbu řídil takzvaný Projektový ústav hl. města Prahy, organizace s osmi sty zaměstnanci všech profesí. Tento hegemon se ale s příchodem kapitalismu rozpadl a architekti si začali zakládat malá soukromá studia, pořizovali si své první počítače a zjišťovali, jak se staví ve světě, který podléhá konkurenci. Dům s hodinami i vršovický panelák byly projektovány ještě za socialismu, ale jejich dokončení se odehrálo už v nové době. 


účinkující: František Novotný, Aleš Moravec, Nikoleta Logosová, Jana Pavlová, Jaroslav Ryžík, Jiří Zákostelný

epizoda vznikala v částečné spolupráci s produkční společností Audionaut, speciální poděkování patří Johaně Ožvold