02 Pankrácký pentagon
Proměna horizontu


 


Pankrácké výškové budovy se nachází v takzvaném pentagonu - prostoru ohraničeném pěti ulicemi. V devadesátých letech se jednalo o území lukrativních pozemků. Podoba nových budov, jejich počet a hlavně výška mohla nastavit precedens i pro plánování zbytku města. Zastavění pentagonu bylo celopražskou otázkou, bitevním polem, kde na jedné straně stála památková péče a místní občanská sdružení a na straně druhé architekti a developeři.


účinkující: Jana Machačová, Václav Aulický, Petr Pelčák, Rostislav Švácha