05 Národní archiv
Paměť genderu
 


Prameny ke čtení dějin leží v archivech. V době revize minulého režimu roste potřeba rozšíření Státního ústředního archivu. Vzniká tak nová budova s fasádou od architektky Ivy Knappové na Chodovci. Právě archiv, místo, kde jsou na hřbetech knih častěji mužská než ženská jména, se stává prostorem zkoumání otázky genderové nerovnosti v architektuře. Jak se žilo a pracovalo architektkám před revolucí a jaké nároky na ně měla devadesátá léta? Kam „mizí“ absolventky vysokých architektonických škol? A jak se může obor proměnit, aby byl příjemnějším místem pro všechny?


Účinkující: Iva Knappová, Alžběta Brůhová, Klára Brůhová, Šárka Malošíková